Regulamin Sklepu Charytatywnego

 Regulamin

Internetowego Sklepu Charytatywnego

Fundacji Zbieramy Razem

 

Mamy zaszczyt powitać wszystkich odwiedzających nasz sklep. Informujemy, że wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży prezentowanych przedmiotów są przekazywane na cele statutowe Fundacji Zbieramy Razem zgodnie z zapisami Statutu Fundacji.

Rozdział I

Pojęcia użyte w Regulaminie

§ 1

Sprzedający – Fundacja Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku KRS: 0000 518 797, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna nabywająca przedmioty oferowane przez Fundację Zbieramy Razem.

Przedmiot – rzecz nowa lub używana, pochodząca od producenta lub dystrybutora lub od darczyńcy z przeznaczeniem na sprzedaż w Internetowym Sklepie Charytatywnym Fundacji Zbieramy Razem. Fundacja pozyskuje końcówki produkcji, przedmioty powystawowe lub reklamacyjne ale spełniające normy rzeczy nowych przeznaczonych do sprzedaży. Rzeczy będące rękodziełem lub przedmioty nabyte wcześniej przez darczyńców, posiadające cechy rzeczy nieużywanych i przekazane dla Fundacji Zbieramy Razem w celu pozyskania środków finansowych przeznaczonych na cele statutowe Fundacji.

Zamówienie – polega na wypełnieniu Internetowego Formularza Zamówienia zgodnie z wymogami w nim określonymi lub za pomocą innych narzędzi komunikowania się pozwalających na określenie przedmiotu transakcji oraz pozostałych elementów wymaganych przy składaniu zamówienia.

Rozdział II

Złożenie zamówienia

§ 2

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe całodobowo również w dni ustawowo wolne.
 2. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży przez Kupującego następuje po wskazaniu przedmiotu, ilości, formy zapłaty oraz podanie danych adresowych poprzez wypełnienie internetowego formularza zakupu lub z wykorzystaniem innych narzędzi komunikowania się pozwalających na określenie przedmiotu transakcji oraz pozostałych elementów wymaganych przy składaniu zamówienia.
 3. Kupujący określa sposób dostawy wybierając proponowane w Formularzu możliwości.
 4. Kupujący dokonuje przedpłaty za zakupiony przedmiot standardowym przelewem bankowym lub elektronicznym przelewem bankowym.
 5. Koszt dostawy jest doliczany do wartości przedmiotu.

§ 3

 1. Zamówiony przedmiot pozostaje własnością Sprzedającego do czasu potwierdzenia wpływu należności za zamówiony przedmiot na konto bankowe Fundacji.
 2. Dane osobowe i adresowe zawarte w Formularzu są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji oraz nie mogą być wykorzystywane do innych celów bez zgody Kupującego.

 

Rozdział III

Realizacja zamówienia

§ 4

 1. Sprzedający wysyła zamówiony przedmiot na adres wskazany w formularzu, w dniu roboczym następującym po potwierdzeniu wpływu zapłaty na wskazane konto Fundacji.
 2. Wysyłka jest realizowana zgodnie z dokonanym przez Kupującego wyborem sposobu dostawy.
 3. Podanie błędnych danych osobowych lub adresowych, niewłaściwy wybór konta do przelewu należności skutkujących brakiem możliwości dostarczenia zakupionego towaru do adresata jest ryzykiem obciążającym Kupującego.

 

Rozdział IV

Reklamacje

§5

 1. Przedmioty wystawiane do sprzedaży w Internetowym Sklepie Charytatywnym Fundacji Zbieramy Razem są przekazywane przez Darczyńców, mogą posiadać wady, ślady nieznacznego zużycia lub być pozbawione dokumentacji.
 2. Wszystkie przedmioty przeznaczone do sprzedaży są dokładnie opisane w zakresie ewentualnych wad.
 3. Kupujący podejmuje decyzję o transakcji posiadając pełną wiedzę o przedmiocie zakupu.
 4. Internetowy Sklep Charytatywny Fundacji Zbieramy Razem, uwzględniając pkt. 1., 2., 3 §5 Regulaminu, nie uwzględnia reklamacji zakupionych przedmiotów.

 

Rozdział V

Zwroty przedmiotów zakupionych w Internetowym Sklepie Charytatywnym Fundacji Zbieramy Razem

§ 6

 1. Kupującemu przysługuje prawo rezygnacji z zakupu zamówionego przedmiotu w terminie do 14 dni od chwili dostawy.
 2. Kupujący powiadamia o decyzji zwrotu zakupionego przedmiotu listownie na adres siedziby sprzedającego podany na stronie sklepu lub stronie internetowej Fundacji Zbieramy Razem lub drogą elektroniczną .
 3. W celu zapewnienia skuteczności dostarczenia do sprzedającego informacji o rezygnacji z zakupu należy skorzystać z opcji listu poleconego najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o akceptacji zwrotu przedmiotu do sprzedającego to kupujący jest zobowiązany do odesłania przedmiotu w ciągu 14 dni od czasu otrzymania akceptacji.
 5. Sklep zwraca kupującemu wszystkie koszty nabycia przedmiotu w tym koszty zwrotu z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy kupujący wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia przedmiotu oferowany przez sklep to sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu dodatkowych kosztów przesyłki.

 

Rozdział VI

Użytkowanie przedmiotów zakupionych w Internetowym Sklepie Charytatywnym Fundacji Zbieramy Razem

§ 6

 1. Przedmioty wystawiane do sprzedaży pochodzą od, udokumentowanych stosownymi umowami, darczyńców. Jako rzeczy fabrycznie nowe, pogwarancyjne lub użytkowane lecz nie noszące znamion znacznego zużycia. Nie wszystkie posiadają instrukcje użytkowania. Kupujący przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia są proszeni o zrozumienie ewentualnego ryzyka użytkowania tych przedmiotów bez dokumentacji instruktażowej.
 2. Informacja o ewentualnym braku instrukcji użytkowania jest umieszczana w opisie przedmiotu.
 3. Kupujący przedmiot bez instrukcji użytkowania jest świadomy jej braku tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne następstwa wynikające z niewłaściwego użytkowania takiego przedmiotu.

 

Rozdział VII

Ochrona własności intelektualnej

§ 7

 1. Zdjęcia, opisy, treści wprowadzane przez Administratora Internetowego Sklepu Charytatywnego są własnością Fundacji Zbieramy Razem i są chronione prawem autorskim. Nie mogą być powielane, publikowane, wykorzystywane do celów komercyjnych bez zgody właściciela.
 2. Graficzne logo Fundacji Zbieramy Razem jest własnością Fundacji Zbieramy Razem i podlega ochronie prawami autorskimi.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 1. Przed podjęciem decyzji o zakupie przedmiotów w Internetowych Sklepie Charytatywnym należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 2. Jeżeli jakikolwiek zapis w treści Regulaminu budzi wątpliwości należy zrezygnować z zakupu.
 3. Wyrażamy nadzieję, że ta forma wsparcia działalności Fundacji Zbieramy Razem okaże się wygodnym narzędziem działalności charytatywnej, liczymy na spostrzeżenia i uwagi mające na celu doskonalenie funkcjonowania naszego Sklepu, które prosimy przesyłać na adres Fundacji Zbieramy Razem: fundacja@zbieramyrazem.org